POLITYKA  PRYWATNOŚCI

 

Administratorami Państwa danych osobowych jest:
Anna Gomółka STUDIO fotografii, z siedzibą Kadcza 193, 33-389 Jazowsko, NIP: 734 314 15 77
właściciel strony: www.annastudio.eu

 

Podanie danych w celu realizacji usług lub sprzedaży jest dobrowolna. W razie niepodania tych danych
usługa nie będzie mogła być świadczona lub sprzedaż nie będzie mogła zostać przeprowadzona.

 

Kategorie Państwa danych które przetwarzamy to:
wizerunek, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Administrator nie udostępnia danych osobom trzecim.

 

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail anka.gomolka@gmail.com
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości mail.

 

Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie: wiadomości email – w celu zawarcia umowy i realizacji (art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO,  uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i prowadzenia księgowości firmy.

 

Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy, w tym także
do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup oraz dostęp do zdjęć.

 

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: biurze rachunkowym, firmie drukującej zdjęcia i albumy oraz platformie internetowej do przesyłania i przechowywania zdjęć www.wetransfer.com, firmie informatycznej do obsługi strony www.annastudio.eu

 

Dane osobowe w postaci wizerunku – wyłącznie w przypadku udzielenia zgody na jego rozpowszechnianie – będą przekazywane szerokiemu gronu odbiorców – w szczególności osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora, kontach na profilach społecznościowych oraz innym stronom służącym do promocji i reklamy pracy Administratora. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 

Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

 

Menu