REGULAMIN

Decyzja o skorzystaniu z  moich usług jest równoznaczna z akceptacją wszystkiego, co ten Regulamin zawiera.
Mianem „Klient” określam osobę lub osoby zamawiającą usługę fotograficzną, sesję lub fotoreportaż. Słowem „Fotograf” określam siebie tzn. Anne Gomółkę.

 

1. PRZEKAZANIE ZDJĘĆ
W przeciągu max 7 dni od wykonania sesji/ fotoreportażu prześlę Klientowi zdjęcia miniaturki, za pomocą www.pixieset.com
Klient dokona swojego wyboru zdjęć w przeciągu 14 dni od momentu wysłania galerii w linku.
W przypadku dłuższego wyboru czas oczekiwania na gotowe zdjęcia może się wydłużyć.

Wybrane przez Klienta ujęcia zostaną poddane autorskiej edycji graficznej oraz dostarczone w formie elektronicznej
w terminie maksymalnie 3 tygodnie od dnia wyboru ujęć i opłacenia zamówienia.

Fotograf wysyła pliki rozmiarów 2-3 MB/ JPEG/ plik. Fotograf nie oddaje plików RAW. Do przesłania plików Fotograf używa www.wetransfer.com
W sezonie letnim i w przypadku fotoreportażu z uroczystości czas oczekiwania może wydłużyć się do 5 tygodni.

O odbiorze zdjęć Klient zostanie poinformowany mailowo, jeśli do 7 dni Fotograf nie dostanie żadnych informacji z zastrzeżeniami,
uznaje, że wszystko jest w porządku i Klient w pełni akceptujecie przekazane zdjęcia.
Zamawiając sesję lub fotoreportaż Klient wyraża zgodę do przesłania zdjęć za pomocą: www.pixieset.com, www.wetransfer.com

 

2. STYL FOTOGRAFA
Klient potwierdza, że zapoznał się z portfolio Fotografa i akceptuje percepcję kompozycji obrazu, styl postprodukcji, jak i ogólną estetykę wykonywanych przeze Fotografa zdjęć.  Fotograf nie dokonuje na zdjęciach fotomontaży, nie dodaje/ nie usuwa elementów zdjęcia, nie przerabia sylwetki osoby/ osób, która są na zdjęciu. 

 

3. WIZERUNEK
Zgoda na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana indywidualnie. To bardzo cenne dla mnie móc dzielić się z innymi swoją pracą. Zgoda na publikację zdjęć z sesji lub fotoreportażu dotyczy stron firmowych Fotografa: www.annastudio.eu,  soocial media oraz portali ogłoszeniowych służących do promocji i reklamy pracy Fotografa.

 

4. SESJE GRUPOWE/ FOTOREPORTAŻE
Zamawiając u mnie sesję grupową lub fotoreportaż, jest po Klienta stronie poinformowanie innych uczestników sesji/ fotoreportażu o REGULAMINIE i POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

5. NIEOCZEKIWANE WYPADKI LOSOWE
W przypadku deszczowej pogody istnieje możliwość przełożenia sesji na najbliższy dogodny termin.
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (nagła choroba, wypadek lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie), dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi na inny, możliwie najszybszy termin lub zastępstwo innego fotografa w przypadku fotoreportażów z uroczystości. Klient oświadcza że nie będzie przedstawiał z tego powodu żadnych roszczeń prawnych oraz finansowych.

 

6. PŁATNOŚCI
Płatność za sesję lub fotoreportaż Fotograf pobiera po skończonej pracy gotówką lub przelewem do 2 dni na nr konta Fotografa
w Polskim Banku PKO: Anna Gomółka 62 1440 1387 0000 0000 1251 5715
w tytule podaj: rodzaj sesji i datę jej wykonania.  Zadatek rezerwacyjny za sesję / fotoreportaż, jego wysokość  ustalamy indywidualnie drogą mailową.
W skład wynagrodzenia Fotografa nie wchodzi transport, chyba że ustalono inaczej. 
Płatność za dodatkowe usługi typu: dodatkowe ujęcia, Fotoalbum, odbitki lub inne, następuje na ww. konto Fotografa. Aktualny cennik, znajduje się pod adresem https://www.annastudio.eu/wydruki-i-dodatki/
Za dodatkową opłatą Klient ma możliwość domówienia pozostałych zdjęć z sesji/ fotoreportażu, w formie „surowych” plików czyli bez obróbki.

 

7. ARCHIWIZACJA PLIKÓW
Fotograf nie ma obowiązku przechowywać zdjęć dłużej niż rok czasu od sesji, czy reportażu.
Archiwizacja i pobranie zdjęć w wersji elektroniczne leży po stronie Klienta.  

 

8. PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie do zdjęcia są zawsze Fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne
z własnością w rozumieniu PRAWA AUTORSKIEGO zatem nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody fotografa.

Menu